Klinická logopedie

Klinická logopedie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá komunikací, komunikačními schopnostmi, vývojem těchto schopností, patologickými jevy a možností jejich reedukace v resortu zdravotnictví. Spolupracuje s obory v oblasti medicíny, pedagogiky a psychologie a ve vzájemné spolupráci optimálními léčebně reedukačními postupy a metodami vyrovnává a upravuje nepříznivý dopad v sociálních vztazích jedince. Logopedie se nezabývá jen problematikou poruch v předškolním a školním věku, ale také u dospívajících, dospělých i osob ve stáří. Lidská řeč je nejdokonalejší schopnost člověka, je prostředkem komunikace. Lidské slovo má magickou moc, kterou lze člověka potěšit, povzbudit, ale také ublížit.

V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci

Odbornost

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Speciální průprava na úseku klinické logopedie podle § 45 vyhlášky č. 77 / 1981 Sb
Do roku 1992 okresní logopedka
Současnost - členka odborných tuzemských a zahraničních společností
Celoživotní vzdělávání - účast na mezinárodních kongresech a konferencích
V roce 2010 uděleno celostátní prestižní osvědčení za práci v oboru


Spolupracujeme

lůžková oddělení Nemocnice Český Krumlov
rehabilitace
klinická psychologie
psychiatrie
neurologie
Soukromá Klinika LOGO, Brno, Praha - diagnosticko terapeutické pobyty, prázdninové pobyty zaměřené na poruchy řeči
CEREBRUM
Mateřské školy
Základní školy
Úřady


Osvědčení

vady a poruchy sluchu
dysartrie
dysfazie
afázie
poruchy plynulosti řeči
LMD
DOV
myofunkční terapie
rozštěpové vady
balbuties
testy v klinické logopedii
bazální stimulace


Povolení praxe

Rozhodnutí o registraci nestatního zdravotnického zařízení od 26. listopadu 1992.