Odborná logopedická péče NZZ je poskytována dospělým a dětem

dětem s poruchami vývoje řeči (opožděný vývoj řeči,vývojová dysfázie)

dětem s poruchami poznávacích funkcí (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností (dyslalie, rhinolalie, palatolalie, tumultus sermonis - rychlá řeč, balbuties - koktavost, vady sluchu, afázie - po mozkových příhodách, po poranění mozku, DMO, autismus, myofunkční poruchy polykání, ADHD, poruchy hlasu)

studentům hlásícím se na vysoké školy - potvrzení

V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci

Adresa a kontakty ordinací

Ordinaci v Českém Krumlově naleznete na adrese T. G. Masaryka 188, Poliklinika, Český Krumlov, 381 01
Telefon: +420 380711994; Mobil: +420 605148243; E-mail: logopedieck@seznam.cz


Ordinaci v Kaplici najdete na adrese Poliklinika, Generála Fanty 25, Kaplice, 382 41
Telefon: +420 380711994; Mobil: +420 605148243; E-mail: logopedieck@seznam.czProvozní doba / Ordinační hodiny na základě objednání
Pondělí: 7.00 - 18.00 hodin
Úterý: 7.00 - 18.00 hodin
Středa: 7.00 - 18.00 hodin
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 hodin
Pátek: 7.00 - 18.00 hodin
Sobota: 7.00 - 18.00 hodin


Logopedická ambulance má uzavřen smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 - Revírní bratrská pokladna
333 - Pojišťovna VZP, a.s.


Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami:

komplexní vyšetření
cílené vyšetření
kontrolní vyšetření
logopedická terapie
vyšetření rozumění řeči
vyšetření motoriky
vyšetření laterality
popis řeči podle zvukového záznamu
logopedická diagnostika
vyšetření distinktivní rysy


Ceník - Logopedická ambulance s.r.o.

potvrzení ke studiu - 150 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace - 500 Kč
vyhotovení logopedické zprávy (do 14 dnů) - 400 Kč
vyhotovení logopedické zprávy (do 2 pracovních dnů) - 600 Kč


Pro klienty:

pomůcky pro poruchy polykání
výukové a logopedické pomůcky
diagnosticko - terapeutické pobyty
prázdninové pobyty zaměřené na komunikaci dle diagnozy
výuka komunikačních dovedností pro dospělé
myofunkční aparáty


Pro poskytnutí odborné logopedické péče je nutné mít s sebou tyto doklady

kartu pojištěnce dané zdravotní pojišťovny

lékařské doporučení (od dětského lékaře, praktického lékaře, neurologa, foniatra, atd.)Zpracování osobních údajů - GDPR


Osobní informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který nabývá platnosti od 25. 5. 2018. Na základě souhlasu zpracováváme osobní údaje:

jméno
příjmení
adresu
rodné číslo
základní zdravotní anamnézu
fotodokumentaci
e-maily
telefony

Klient může rozhodnout, jaké informace nám poskytne.

V případě poskytnutí souhlasu klientem tyto údaje používáme k zaslání předem domluvených informací (datum a čas návštěvy), vedení dekursu klienta (historii ošetření), dokumentaci progresu a výsledků našich terapií.