Odborná logopedická péče NZZ je poskytována dospělým a dětem

dětem s poruchami vývoje řeči (opožděný vývoj řeči,vývojová dysfázie)

dětem s poruchami poznávacích funkcí (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností (dyslalie, rhinolalie, palatolalie, tumultus sermonis - rychlá řeč, balbuties - koktavost, vady sluchu, afázie - po mozkových příhodách, po poranění mozku, DMO, autismus, myofunkční poruchy polykání, ADHD, poruchy hlasu)

studentům hlásícím se na vysoké školy - potvrzení

V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci V logopedické ordinaci

Adresa a kontakty ordinací

Ordinaci v Českém Krumlově naleznete na adrese T. G. Masaryka 188, Poliklinika, Český Krumlov, 381 01
Telefon: +420 380711994; Mobil: +420 605148243; E-mail: logopedieck@seznam.cz


Ordinaci v Kaplici najdete na adrese Poliklinika, Generála Fanty 25, Kaplice, 382 41
Telefon: +420 380711994; Mobil: +420 605148243; E-mail: logopedieck@seznam.czProvozní doba / Ordinační hodiny na základě objednání
Pondělí: 7.00 - 18.00 hodin
Úterý: 7.00 - 18.00 hodin
Středa: 7.00 - 18.00 hodin
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 hodin
Pátek: 7.00 - 18.00 hodin
Sobota: 7.00 - 18.00 hodin


Logopedická ambulance má uzavřen smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 - Revírní bratrská pokladna
333 - Pojišťovna VZP, a.s.


Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami:

komplexní vyšetření
cílené vyšetření
kontrolní vyšetření
logopedická terapie
vyšetření rozumění řeči
vyšetření motoriky
vyšetření laterality
popis řeči podle zvukového záznamu
logopedická diagnostika
vyšetření distinktivní rysy


Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami:

logopedické vyšetření a terapie u nepojištěných pacientů (dle sazebníku zdravotní pojišťovny)
vypsání logopedické zprávy pro soudy,administrativní účely (100 Kč)
vypracování znaleckého posudku (smluvní cena)
potvrzení na vlastní žádost (50 Kč)
potvrzení ke studiu (100 Kč)
vyšetření ve dnech pracovního volna (300 Kč)
výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost (200 Kč)
zaslání zprávy poštou (30 Kč)


Pro klienty:

pomůcky pro poruchy polykání
výukové a logopedické pomůcky
diagnosticko - terapeutické pobyty
prázdninové pobyty zaměřené na komunikaci dle diagnozy
výuka komunikačních dovedností pro dospělé
myofunkční aparáty


Pro poskytnutí odborné logopedické péče je nutné mít s sebou tyto doklady

kartu pojištěnce dané zdravotní pojišťovny

lékařské doporučení (od dětského lékaře, praktického lékaře, neurologa, foniatra, atd.)Zpracování osobních údajů - GDPR


Osobní informace zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který nabývá platnosti od 25. 5. 2018. Na základě souhlasu zpracováváme osobní údaje:

jméno
příjmení
adresu
rodné číslo
základní zdravotní anamnézu
fotodokumentaci
e-maily
telefony

Klient může rozhodnout, jaké informace nám poskytne.

V případě poskytnutí souhlasu klientem tyto údaje používáme k zaslání předem domluvených informací (datum a čas návštěvy), vedení dekursu klienta (historii ošetření), dokumentaci progresu a výsledků našich terapií.